Tag archives for …

You are here: Home »

Trends and Technology for Smart Living Part 2: Technology for Smart Living

▶ ไฟล์ประกอบการบรรยาย: โดย ▶ พ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต ▶ นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ▶ นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล นายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ▶ นายวศิน…